Bouwtechnische Keuring

Een bouwtechnische keuring, ook wel een bouwkundige keuring genoemd, is een onafhankelijke visuele keuring van een bestaande woning voor aan- of verkoop. Bouwtechnische keuringen worden enkel visueel uitgevoerd en zijn niet-destructief. Indien een onderdeel verdacht is en het is mogelijk om deze open te schroeven zonder schade te veroorzaken zal dit nader worden geïnspecteerd. De keurder kijkt naar dingen die met het blote oog gezien kunnen worden, dus geen specialistisch onderzoek.

Door deze keuring krijg je een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in verbeterde staat te brengen. Na uitvoering van de keuring ontvang je binnen 2 werkdagen een gedetailleerd bouwkundig rapport met daarin uitgesplitst de directe noodzakelijke kosten, kosten op termijn en woningverbetering. Het rapport is helder, in begrijpelijke taal geschreven en voorzien van foto's.

Tevens kun je tijdens de keuring vragen stellen over bijvoorbeeld toekomstige verbouwingen of na-isoleren van de woning waarbij ik de nodige aandachtspunten en tips zal meegeven. Mocht je iets zijn vergeten te vragen tijdens de keuring of heb je na ontvangt van het rapport nog vragen dan kun je via mail of telefoon contact met mij opnemen. 

Wist je dat...

Je een bouwtechnische keuring op meerdere momenten kunt laten uitvoeren

Er zijn drie momenten, het eerste moment is voor de verkoop. Dit is aan te bevelen omdat dit jouw positie versterkt in de onderhandelingen. Een tweede mogelijkheid is tijdens de drie dagen bedenktijd en een derde optie is na het tekenen van het koopcontract: je neemt de uitkomst van de keuring dan mee als ontbindende voorwaarde in het koopcontract

Een bouwtechnische keuring niet alleen voor oudere woningen is

Niet alleen oude huizen , maar ook woningen van vijf tot tien jaar oud hebben mogelijke gebreken. Vraag daarom ook bij nieuwere woningen een keuring aan

Het ook handig is voor de verkoop van een woning

Zo weten geïnteresseerde verkopers direct wat de staat van de woning is en kun je als verkoper eventuele gebreken alvast herstellen om het huis nog aantrekkelijker te maken

Een koper van een huis een onderzoeksplicht heeft en een verkoper een informatieplicht

Met een bouwtechnische keuring laat de koper of verkoper zien dat ze aan deze plicht hebben voldaan

Het keuringsrapport het onderdeel 'verduurzaming' bespreekt

Zo ontvang je de mogelijkheden voor verduurzaming of energiebesparing inclusief de kosten, die passen bij de woning en jouw wensen

eigen huis magazine dec 2021 - jan 2022

Hoe werkt een bouwtechnische keuring?

Het inplannen en uitvoeren van een keuring gaat als volgt.

 • Spreek een aantal data af (met de verkoper of makelaar)
  > Let op: een keuring kan naargelang kwaliteit van de woning 2 uur duren
 • Neem contact met mij op via email om een afspraak te maken
 • Ontvang per email een afspraak bevestiging
 • Zorg dat je aanwezig bent bij de keuring, na afloop neem ik alles met je door
 • Ontvang binnen 2 werkdagen het rapport (Spoedkeuring mogelijk)
 • Verdere vragen naar aanleiding van het rapport, of iets vergeten te vragen?
  > Neem contact op via telefoon of email

Inhoud bouwtechnische keuring

Tijdens de bouwtechnische keuring worden er visueel een groot aantal punten van de woning geïnspecteerd op technische staat, op basis van bouwjaar.

De keuring betreft een visuele beoordeling van de volgende punten:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt; gecontroleerd vanaf de ingang) en vloeren
 • Kruipruimte en/of kelder (indien van toepassing en/of toegankelijk)
 • Riolering (indien van toepassing en/of toegankelijk)
 • Balken, vloerdelen en/of constructie
 • Bouwkundig metselwerk, voegwerk en lateien
 • Trappen (vaste en/of vlizotrappen)
 • Gevels (beton) metsel/voegwerk
 • Dak en constructie (indien van toepassing en/of toegankelijk)
 • Na-isolatie, aandacht voor kwaliteit en dampremmende lagen
 • Dakbedekking, pannen, bitumen, enz.
 • Goten, hemelwaterafvoer, enz.
 • Schoorstenen (indien van toepassing en/of toegankelijk)
 • Overstekken en/of goot-/dakbetimmering
 • Elektra (meterkast, aardlek, aarde), bedrading (steekproefsgewijs)
 • Water (aanwezigheid loden leidingen)
 • Gas
 • CV, combiketel en/of gasgeiser
 • Asbest (Asbesthoudend materiaal zal worden gemeld indien dit makkelijk visueel waarneembaar is)*
 • Brandveiligheid gezinswoning     
 • Metalen, houten en stenen constructiedelen per verdieping
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren, dakramen, enz.
 • Beglazing/waterslagen en ventilatie per verdieping
 • Kozijnen, ramen en binnendeuren per verdieping
 • Vloeren, plafonds en wanden per verdieping
 • Vaste vloerafwerking (tegels, parket, enz.)
 • Een visueel oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen indien van toepassing en meegenomen in het tarief (per kubieke meter)

Bouwtechnische keuringen worden visueel uitgevoerd en zijn niet-destructief. Indien een onderdeel verdacht is en het is mogelijk om deze open te schroeven zonder schade te veroorzaken zal ik dit nader inspecteren.

Het komt voor dat een Specialistisch Onderzoek (SO) wordt voorgeschreven indien een onderdeel van de woning door een specialist moet worden onderzocht, dit wordt duidelijk in het rapport vermeld. Denk hierbij aan constructeur, installateur, insecten verdelging, asbest specialist, enz.

*Een bouwtechnische keuring mag men niet beschouwen als een asbest inventarisatie.